ไอร์แลนด์ 3 – 2 อาร์เมเนีย

ไอร์แลนด์ 3 - 2 อาร์เมเนีย

ไฮไลท์ฟุตบอล ไอร์แลนด์ 3 – 2 อาร์เมเนีย