โปรตุเกส 9 – 0 ลักเซมเบิร์ก

ไฮไลท์ฟุตบอล โปรตุเกส 9 – 0 ลักเซมเบิร์ก