เดนมาร์ก 2 – 0 ฝรั่งเศส

เดนมาร์ก 2 - 0 ฝรั่งเศส

ไฮไลท์ทำประตู เดนมาร์ก 2 – 0 ฝรั่งเศส