สาธารณรัฐเช็ก 2-1 มาซิโดเนีย

สาธารณรัฐเช็ก 2-1 มาซิโดเนีย

ไฮไลท์ทำประตู สาธารณรัฐเช็ก 2-1 มาซิโดเนีย