ลูเบ็ค 0 – 3 ไมนซ์

ลูเบ็ค 0 - 3 ไมนซ์

ไฮไลท์ฟุตบอล ลูเบ็ค 0 – 3 ไมนซ์